Image

Stichting Culturall(2000) heeft tot doel: (..) het slaan van een brug tussen kunst, cultuur en welzijn gericht op het stimuleren van kunst- en culturele uitingen alsmede maatschappelijk en individueel welzijn.” (uit statuten)  De activiteiten worden hoofdzakelijk met samenwerkingspartners ontwikkeld.

Culturall heeft de ANBI keur en staat ingeschreven bij de KvK te Rotterdam.

Culturall erkent het maatschappelijke belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en wil met zijn werkzaamheden bijdragen aan het realiseren van met name SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 10 (ongelijkheid verminderen) en SDG 11( duurzame steden en gemeenschappen).

Vrijwilligers, waaronder de bestuursleden, zetten zich onbezoldigd in. Zij doen dit naast hun professionele werkzaamheden en / of studie, op basis van hun kennis, ervaring en leerbehoeften.

Donaties zijn aftrekbaar van de belastingen vanwege de ANBI-status.