Image

Stichting Culturall(2000) heeft tot doel: (..) het slaan van een brug tussen kunst, cultuur en welzijn gericht op het stimuleren van kunst- en culturele uitingen alsmede maatschappelijk en individueel welzijn.” (uit statuten)  De activiteiten worden hoofdzakelijk met samenwerkingspartners ontwikkeld.

Culturall heeft de ANBI keur en staat ingeschreven bij de KvK te Rotterdam.

Vrijwilligers, waaronder de bestuursleden, zetten zich onbezoldigd in. Zij doen dit naast hun professionele werkzaamheden en / of studie, op basis van hun kennis, ervaring en leerbehoeften.

Donaties zijn aftrekbaar van de belastingen vanwege de ANBI-status.