De in 2000 opgerichte stichting Culturall heeft tot doel: (..) het slaan van een brug tussen kunst, cultuur en welzijn gericht op het stimuleren van kunst- en culturele uitingen alsmede maatschappelijk en individueel welzijn.”(uit de statuten)

Culturall heeft ANBI keur en staat ingeschreven bij de KvK te Rotterdam, RSIN no: 814253702. Donaties zijn belasting aftrekbaar.

De activiteiten worden hoofdzakelijk samenwerkingspartners opgezet en uitgevoerd.

Culturall erkent het maatschappelijke belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties en wil met zijn werkzaamheden bijdragen aan het realiseren van specifiek SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 10 (ongelijkheid verminderen) en SDG 11( duurzame steden en gemeenschappen).

Vrijwilligers, waaronder de bestuursleden, zetten zich onbezoldigd in. Zij doen dit naast hun professionele werkzaamheden, op basis van hun kennis, ervaring en leerbehoeften.

Bestuur: H.van Weijen, voorzitter, E.Koelewijn, secretaris, F.Kieckens, penningmeester

Contact:
Email: culturall@xs4all.nl
Tel. 010 – 473 91 85

beleidsplan-cult-2019-2020 (1)

jaarverslag-cijfers-18-19-culturall-online-def